top of page
Pulsa en el ordenador

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

1) STRUKTUROVANÉ HODINY – KDE SE BUDETE UČIT ŠPANĚLŠTINĚ V CELÉ JEJÍ PESTROSTI

Hlavně pro začátečníky a mírně pokročilé.

2) KONVERZAČNÍ LEKCE

Student by měl už mít úroveň pokročilého začátečníka (A2).

1) Přejete-li se učit španělsky „klasicky“, tedy s učitelem, pak tento typ lekcí je pro Vás ideální. Budeme se spolu učit gramatiku a slovní zásobu, a budeme procvičovat psaní a konverzační dovednosti – a budeme k tomu používat interaktivní aktivity, videa a různé další materiály. Lekce vám budou přizpůsobeny na míru – budou zohledňovat váš studijní rytmus a vaše oblíbená témata a preference.

Budete-li souhlasit, budu vám úkoly posílat přes některou z platforem, které můžeme při hodinách používat (platformy jako ELEteca, Edmodo, OneDrive, Dropbox Paper nebo GoogleDrive) a budu vám je opravovat vždy do následující společné hodiny.

Můžete si vybrat četnost lekcí (např. jednou, dvakrát, třikrát týdně) i jejich trvání (60 nebo 90 min).

2) Chcete-li si osvojovat především konverzační dovednosti ve španělštině, abyste dovedl hovořit s větší plynulostí, sebevědoměji a přesněji, pak je pro vás ideální tento typ lekcí. Budeme se zaobírat tématy, které si vyberete – nejde totiž, jako u výše zmíněných strukturovaných lekcí, o lekce držící se určité osnovy.

Můžete si vybrat četnost lekcí (např. jednou, dvakrát, třikrát týdně) i jejich trvání (60 nebo 90 min).

CO JE ZAHRNUTO V CENĚ LEKCÍ?

  1. Veškeré materiály k lekci.

  2. Materiály, které během lekce vytvoříme – k dispozici na Dropboxu nebo na Google Drive.

  3. Úkoly (budete-li je chtít).

  4. „Zpráva k lekci“ – tu vám zašlu po každé lekci; bude obsahovat shrnutí toho, co jsme probrali, nová slovíčka, chyby a (aby se jimi mohl člověk učit :)) jejich opravy, a nakonec i předešlu, co budeme probírat při následující lekci, atd.

  5. (Bude-li zájem,) nahrávky slov a vět, se kterými jsme se během lekce setkali.

  6. Odpovědi na otázky přes e-mail nebo jinou aplikaci, na jejímž použití se pro účely naší komunikace domluvíme.

  7. Vysvětlující videa – to v případě, že je třeba objasnit něco, co jsme během lekce probírali – co je ale obšírnější, komplexní či přímo vyžadující vizuální podpůrný materiál.

  8. Oprava vypracovaných úkolů (samozřejmě v případě, že budete „domácí úkoly“ chtít).

Outdoor Study Group

CO O MNĚ ŘEKLI

Robert.png

Robert Vlach (Česká republika)

Moniku mohu jako lektorku španělštiny maximálně doporučit. Naše společné lekce konverzace si obrovsky užívám a jsou jak poučné, tak zábavné. Monika je zkrátka jedním z nejlepších jazykových lektorů vůbec!

bottom of page